Is er een maximale behandelingsduur na een beroerte?

Ik vraag me af of er een bepaalde maximale behandelingsduur is voor een patiënt met een beroerte of kan zijn verblijf in het ziekenhuis doorgaan totdat zijn toestand verbetert?

Tsvetanka Shtereva, Plovdiv

Behandeling van patiënten met ischemische beroerte in ziekenhuisomstandigheden kan worden uitgevoerd in het kader van klinisch pad #50 “Diagnose en behandeling van ischemische beroerte zonder trombolyse”. De minimale ziekenhuisopname voor dit klinische traject bedraagt ​​4 dagen. Naar goeddunken van de behandelende arts en afhankelijk van de gezondheidstoestand van de patiënt kan het verblijf in het ziekenhuis worden verlengd totdat het noodzakelijke therapeutische effect is bereikt.

Zoals vastgelegd in het algoritme van het klinische traject, is het bij ontslag uit het ziekenhuis noodzakelijk om de gezondheidstoestand van de patiënt te controleren en een medische conclusie te trekken over de afwezigheid van medisch risico op voltooiing van de ziekenhuisbehandeling, gebaseerd op objectieve gegevens over de stabilisatie van de aandoening. (klinisch en/of medisch-diagnostisch) en één of meer van de volgende aandoeningen:

• vaststelling van de plaatselijke en etiologische diagnose;

• ziekenhuisopname van focale neurologische en algemene hersensymptomen;

• afwezigheid van een acuut ontstekingsproces.

Patiënten met een herseninfarct worden uit het ziekenhuis ontslagen en krijgen opdracht de behandeling (gespecificeerd in de epicrisis) en revalidatie (motoriek en spraak) voort te zetten in thuisomstandigheden, spafaciliteiten of hospices onder toezicht van een huisarts en een specialist in neurologie.

admin/ author of the article

Ik ben een getalenteerde en creatieve journalist, gespecialiseerd in het schrijven van artikelen. Mijn taak is om verschillende onderwerpen te onderzoeken, interviews af te nemen, gegevens te analyseren en hoogwaardige inhoud te creëren die de aandacht van lezers trekt en hen inspireert tot nadenken en actie

Loading...
Weblog Meppel